Festius a Moms: 

11 i 12 d’octubre 2021 

1 de novembre 2021 

7 de desembre 2021 

6 i 7 de gener 2022 

15 i 18 d’abril 2022 

6 i 24 de juny 2022 

27 de juliol 2022 

30 de juliol a 28 d’agost de 2022 

Dates escoleta: 

13 de setembre a 22 de desembre 2021 

10 de gener a 8 d’abril 

19 d’abril a 22 de juny 

de 2022 

De dilluns a divendres de 8:00 a 17:00h

Horari dies lectius: 

8:00h a 19:00h 

Horari dies Casals: 

8:0oh a 17:00h