Escoleta bressol

Si esteu interessats, contacteu amb nosaltres i us farem arribar el nostre projecte educatiu.

HORARIS DE L`ESCOLETA:

De dilluns a divendres de 8:00 h a 17:00 h.

L´horari del centre és de 8:00 h a 20:00 h, podem fer permanències i activitats extraescolars quan acaba l´horari de l´escola.