SERVEIS D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA DE MOMS MONTESSORI

PSICOLOGIA INFANTIL

El nostre treball consisteix en millorar el benestar emocional de l’infant i de la família.

COACH FAMILIAR E INTRAPERSONAL

La vida en família requereix autoconeixement per part dels pares i mares.